Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

lidgeld

.

Het lidgeld werd vastgesteld op €15 , voor de jeugd onder de 14 jaar is het € 7,50

Vakantiegangers kunnen zich aansluiten bij de Club voor één maand, mits een bijdrage

van € 5 verzekering inbegrepen . Ze mogen deelnemen aan de Club-tornooien .

Bij de tornooien is het startgeld € 2,50 . Per gewonnen spel wordt € 1 teruggegeven.

Rekeningnr : IBAN BE49 0003 2506 3871

                        BIC BPOTBEB1